O nas

Wsparci wieloletnim doświadczeniem świadczymy profesjonalne usługi z zakresu: pełnej obsługi księgowej obsługi kadrowo - płacowej doradztwa gospodarczego i podatkowego rejestracji nowych podmiotów sporządzania biznesplanów obsługi sprawozdawczej GUS etc. analiz finansowych polityki rachunkowości obiegu dokumentów konsultacji księgowych rozliczania projektów unijnych

Biuro Rachunkowe Traczyk Jadwiga oferuje pełen zakres usług rachunkowych dla przedsiębiorstw różnej o różnej formie prawnej i profilu działalności. Bez względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania księgowe w minimalnym stopniu angażujące czas klienta jednocześnie zachowując wysoką jakość świadczonej usługi oraz rzetelną opiekę nad powierzonymi w nasze ręce dokumentami.


Warto z nami współpracować !

Działamy kompleksowo, reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej (po sporządzeniu upoważnienia w myśl obowiązujących przepisów). Bierzemy na własne barki częste wizyty w urzędach, ZUS, etc. Zaoszczędzony czas procentuje rozwojem firmy oraz zmniejszeniem kosztów przedsiębiorcy.

Pełna oferta naszego biura rachunkowego:

Rejestracja nowych podmiotów

 • w formie indywidualnej działalności gospodarczej
 • w formie spółek, z o.o., cywilnych, fundacji i stowarzyszeń
 • wybór optymalnej formy opodatkowania
 • likwidacja podmiotów zarejestrowanych w CIDG jak i w KRS
 • sporządzanie biznesplanów
 • przygotowanie wniosków o dotacje z UE

Pełna obsługa księgowa

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych (sporządzanie bilansów, rozliczenia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych)
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT
 • prognozowanie i sporządzanie budżetów oraz planów finansowych
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • doradztwo rachunkowo-księgowe
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • obsługa sprawozdawcza GUS

Obsługa Kadrowo – Płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych